Kehittyvät ja mielenkiintoiset esikouluikäisille suunnatut sarjat herättävät lasten uteliaisuutta ja rohkaisevat heitä oppimaan uutta heille luonnollisimmalla tavalla - leikin kautta.